Close

Poker School

Poker-shootouts: På dina platser, färdiga, poker!

Shootouts är en variant av det vanliga flerbordsturneringsformatet. I stället för att bord slås ihop i takt med att spelare åker ut, spelas turneringen i omgångar.

Så här fungerar det:

En shootout-turnering kan ha en, två, tre eller fyra omgångar beroende av antal spelare.

Omgångarna 1, 2 och 3

  • Du spelar endast mot andra spelare som startade vid samma bord som dig. Bord kommer inte att slås ihop och spelare kommer inte att flyttas mellan bord.
  • Du spelar poker som normalt och spelare slås ut i takt med att de förlorar alla sina chips.
  • Du går vidare till nästa omgång om du är en av de tre återstående spelarna vid ditt bord samt får ett kontantpris. Bra gjort!
  • Du tar dina chips med dig till nästa omgång, så om du har en stor chipsstapel är det dubbelt så bra gjort!

Omgång 4

  • Omgång 4 spelas som en normal flerbordsturnering. I takt med att spelare slås ut, sammanslås bord och spelare flyttas runt tills det finns ett bord kvar - finalbordet.
  • Priser i omgång 4 betalas ut på samma sätt som en vanlig flerbordsturnering.Här får du ett exempel:

Antal spelare: 110

Omgång 1

Denna omgång börjar med 11 bord och 10 spelare per bord. Omgången avslutas när det finns tre spelare kvar vid varje bord. Det kommer att finnas 11 förstaplatsvinnare, 11 andraplatsvinnare och 11 tredjeplatsvinnare. Alla dessa spelare (33) kommer att få ett pris och gå vidare till omgång 2.

Omgång 2

Denna omgång inleds med fyra bord: tre bord med 8 spelare per bord och ett bord med 9 spelare. Omgången avslutas när det finns tre spelare kvar vid varje bord. Det kommer att finnas fyra förstaplatsvinnare, fyra andraplatsvinnare och fyra tredjeplatsvinnare. Alla dessa spelare (12) kommer att få ett pris och gå vidare till omgång 3.

Omgång 3

Denna omgång börjar med två bord och sex spelare per bord. Omgången avslutas när det finns tre spelare kvar vid varje bord. Det kommer att finnas två förstaplatsvinnare, två andraplatsvinnare och två tredjeplatsvinnare. Alla dessa spelare (sex totalt) kommer att få ett pris och gå vidare till omgång 4.

Omgång 4

Denna omgång börjar med sex spelare som sitter vid ett bord. Turneringen avslutas när det bara finns en spelare kvar - vinnaren!