Close

Poker School

Fold equity

Idén om "fold equity" kan verka ganska skrämmande, men i verkligheten är det ett ganska enkelt koncept.

Fold equity är i huvudsak det extra kapital som du får när du räknar in sannolikheten för att din motståndare lägger sig. Att räkna ut rätt mängd fold equity är starkt beroende av din förmåga att avläsa en motståndare. Med andra ord måste du vara ganska säker på dina chanser att få en motståndare att lägga sig. Beräkningsformeln är följande:

Fold equity = (sannolikheten för att motståndaren kommer att lägga sig) x (motståndarens kapital i handen)

Låt oss ta en titt på ett exempel:

Tänk dig att du spelar mot din vän Cool Hand Joe. Du får 6♣ 6♥ och Joe får Knekt♠ 10♦. Detta är en klassisk slantsinglingssituation där din chans att vinna handen, vid denna tidpunkt, är nästan 50:50. I själva verket är din exakta chans att vinna ungefär 51%. Det här betyder att om det fanns $100 i potten skulle ditt pottkapital vara $51 ($100 x 51 %).

Men denna beräkning tar inte hänsyn till sannolikheten att Joe kommer att lägga sig om du satsar eller höjer all-in. Så låt oss säga att du vet att det finns en 50 % chans att din vän kommer att lägga sig på en all-in-satsning. Fold equity i detta exempel skulle vara:

50 % (sannolikhet för att motståndaren kommer att lägga sig) x 49 % (motståndarens pottkapital) = 24,5 %

Därför skulle ditt totala kapital i $100-potten vara ungefär $75 ($51 pottkapital + $24 fold equity).

Självklart, ju större chansen är att Joe kommer att lägga sig vid en satsning, desto större blir din fold equity. Därför är det mycket viktigt att få en bra avläsning av de andra spelarna när du räknar ut ditt kapital i en pott.

I verkligheten är det mycket svårt att räkna ut ditt eget kapital vid bordet eftersom du inte kan se vilka kort som dina motståndare har. Däremot kan det hjälpa dig att förstå begreppet fold equity för att fatta mer lönsamma beslut.

Den kanske vanligaste situationen där fold equity används för att maximera värdet är när en spelare är ett kort från att få en färg eller stege. Låt oss säga att du spelar mot Cool Hand Joe igen. Du har 5♦ 6♦ och Joe har Kung♥ Dam♣. Floppen delast ut och innehåller Kung♦ Ess♦4♠. I den här situationen har du bara 40 % chans att vinna handen, jämfört med 60 % för Joe. Nu är du ganska säker på att Joe med 50 % sannolikhet kommer att lägga sig om du satsar ett ansenligt belopp. Detta ökar ditt totala kapital i potten från 40 % till 70 %. Därför skulle det vara mer lönsamt i längden att göra en semibluffsatsning i denna situation.

Ett sista varningens ord ...

När du spelar mot mycket lösa-aggressiva spelare kommer din fold equity sannolikt att vara nära noll. Detta är också fallet mot spelare med riktigt små staplar (väldigt få chips) i turneringar. Spelare med små staplar är mindre benägna att lägga sig eftersom de måste ta större risker.