Close

undefined

Policy för verktyg från tredje part

Tillåtna verktyg från tredje part

För närvarande är de enda tredjepartsverktygen som är tillåtna på partypoker medan spelklienten är öppen:

 • PartyCaption
 • StackAndTile
 • PlaceMint
 • Table Tamer
 • StarsHelper
 • Mosaic 2
 • IntuitiveTables
 • Universal Replayer
 • Jurojin Poker
 • Slot Poker Pro

Senaste uppdatering: 08/03/2021

Användning av något annat verktyg som inte nämns i denna lista är förbjudet medan klienten är öppen och kan leda till att restriktioner placeras på ditt konto.

Om det visar sig att en användare bryter mot våra villkor, förbehåller sig partypoker rätten att stänga kontot permanent och konfiskera medel.

Förbjudna verktyg från tredje part

För att undvika tvivel, det finns verktyg som, om en spelare visar sig använda dessa tillsammans med partypoker-klienten, kommer att leda till ett brott mot våra villkor och kan leda till en omedelbar stängning av konto och konfiskering av medel. Det är inte tillåtet att använda något verktyg som gör följande:

 • Verktyg som är utformade för att kringgå våra begränsningar för nerladdningsbar handhistorik
 • Verktyg som spelas utan mänsklig intervention (en ‘robot’)
 • Verktyg som fattar beslut för eller rekommenderar beslut till en spelare och därmed minskar det mänskliga elementet i spelet (‘hjälpprogramvara’)
 • Alla verktyg som automatiserar processen att gå med i ett specifikt bord eller spel baserat på en definierad uppsättning kriterier som spelarstatistik eller anteckningar (ett ‘sittskript’)

Virtuella maskiner och program för skärmdelning/fjärråtkomst

Det är förbjudet att använda både virtuella maskiner och/eller all programvara som är specialiserad på skärmdelning och fjärråtkomst på partypoker.

Denna lista innehåller, men är inte begränsad till, följande:

 • Oracle VM VirtualBox
 • VMware
 • TeamViewer
 • Microsoft Remote Desktop
 • AnyDesk
 • LogMeIn

Om vi upptäcker att en spelare använder dessa program i någon kapacitet (tillsammans med partypoker-klienten) är det ett brott mot våra villkor. Detta kan leda till att kontot begränsas och i extrema fall att det stängs samt beslag av medel.

Förbjudna tredjepartsverktyg medan partypoker-klienten körs

Vi förstår att det finns ett antal verktyg som är utformade för att hjälpa dig att bli en bättre pokerspelare.

Även om majoriteten av spelare legitimt kommer att använda dessa verktyg för studier och för personlig förbättring utanför spelet, ger tyvärr många av dessa verktyg hjälp som, om de används under spelet, användaren en orättvis fördel över resten av spelplanen.

Som sådant finns det ett antal verktyg som vi förstår att våra spelare vill använda (och vi är glada om de vill göra det), men dessa verktyg är strängt förbjudna att användas medan partypoker-klienten också är igång. Denna lista innehåller, men är inte begränsad till, följande:

 • PioSOLVER
 • PokerSnowie
 • Jesolver
 • Flopzilla
 • ICMIZER
 • Vision GTO Trainer
 • InstaGTO
 • Holdem Indicator
 • Omaha Indicator
 • Stud Indicator
 • Tournament Indicator
 • HirokuScript
 • Poker Calculator Pro
 • Super HUD
 • Tournament Shark

Om du har frågor om användningen av ett specifikt verktyg kan du kontakta oss på gameintegrity@partypoker.se.

Begära tillåtelse för ett icke-listat tredjepartsverktyg

Om du vill använda ett tredjepartsverktyg eller app som inte finns i de tillåtna avsnitten ovan, vänligen e-posta gameintegrity@partypoker.se  med din begäran. Ange ocskå webbplatsen för verktyget som du vill använda. 

Om vi, efter att ha granskat det begärda verktyget, väljer att ge tillstånd att använda det i vårt nätverk, kommer vi att svara till dig direkt och lägga till det till den tillåtna listan ovan.

Observera att vi inte ger tillstånd till verktyg som innehåller funktioner som listas nedan:

 • Timingrandomiserare
 • Platsmanus
 • Robotar/Hjälpprogramvara

Strategiskt material

‘Strategiskt material’ är alla former av externt material som man kan referera till medan man spelar som ger vägledning, instruktioner eller rekommendationer. En spelare skulle inte kunna replikera denna nivå av spel utan materialet framför honom/henne.

Vilka material är tillåtna under denna policy för ‘Strategiskt material’?

‘MyGame’ eller ‘MyGame Whiz’ är det enda tillåtna strategiska materialet som kan användas när du spelar i vårt nätverk.

Vilket material är förbjudet när man spelar i vårt nätverk under denna policy för ‘Strategiskt material’?

Strategiska material, i vilken form som helst, som inte kan hittas direkt i ‘MyGame’ eller ‘MyGame Whiz’ är förbjudna. Detta inkluderar alla former av diagram som inte är tillgängliga i ‘MyGame’ och ‘MyGame Whiz’.

Om det visar sig att du bryter mot denna policy kan begränsningar sättas på ditt konto. I vissa extrema fall kan det leda till att kontot stängs och alla pengar på kontot beslagtas.

Att köa

Det är förbjudet att "köa" på partypoker från och med den 1 januari 2020. Om det visar sig att du använder sådan taktik kan vi införa begränsningar på ditt konto.

Vad är att köa?

Det kallas att köa när en spelare eller en grupp spelare avsiktligt försöker ändra eller undvika specifika motståndare i spel där registreringen är "blind". Det vill säga där du inte borde kunna välja dina motståndare, till exempel SPINS.

Varför strider det nuförtiden mot villkoren att köa?

partypokers "blindregistreringspolicy" (alla spelaralias är dolda tills en STT har börjat) säkerställer en rättvis spelplan. Detta är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt pokerekosystem.

Spelare som avsiktligen manipulerar vår registreringsprocess äventyrar spelets integritet.

Buy-in-skyldigheter för fastforward

Vad betyder detta?

‘Ratholing’ eller ‘Going South’ är vanliga termer som hänvisar till ett beteende där en spelare tar bort en del av sina chips för att minska sin insats i ett spel. Detta är i själva verket vad en spelare gör om han/hon reser sig från fastforward-poolen och omedelbart sätter sig igen med ett buy-in som är mindre än vad han/hon hade på bordet tidigare.

Varför strider detta mot villkoren?

‘Ratholing’ har länge betraktats som ett exempel på dålig pokeretikett. Om en spelare lämnar bordet bara för att omedelbart återinträda med en mindre insats, har motståndare inte längre en chans att vinna tillbaka dessa pengar. Vi anser att en begränsning av detta beteende främjar ett hälsosamt pokersekosystem för alla spelare.

Vad får jag göra?

En spelare får inte resa sig från fastforward-poolen och omedelbart sätta sig igen med en intsats om den är mindre än vad han/hon hade i potten tidigare. För att återinträda med en mindre insats måste minst 40 minuter ha gått för att detta ska betraktas som en ny spelsession, som det är för vårt ringspelerbjudande.

Förtydliganden:

 • Om ett inträde förlorar hela sin stapel, kan spelaren köpa in sig igen för valfri insats.
 • Att registrera ett nytt poolinträde med en lägre insats än ett aktuellt inträde och inte fortsätta spela båda poolinträdena betraktas också som ett brott mot denna regel.
 • Denna regel gäller oberoende för varje fastforward-pool. (dvs. en spelare kan spela 40 minuter i $0,50/$1,00 fastforward och sedan omedelbart sitta med en mindre total insats på $1,00/$2,00)

Konton som systematiskt missbrukar denna funktion kommer att varnas och ihållande beteende kan leda till att ytterligare sanktioner placeras mot kontot.

Bord med riktiga namn

Bord med  ‘riktiga namn’ hjälper till att ge en gemenskapskänsla samtidigt som anonymiteten minskar.

Enligt våra Allmänna villkor (avsnitt 4 ÄKTA IDENTITET OCH ETT KONTO) ska en riktig kontoinnehavare aldrig ge någon utomstående åtkomst till sitt konto .

Om vi har rimliga bevis på att detta händer, förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder för det aktuella kontot.

En rättvisare plats att spela

Vårt team

Vi har ett dedikerat Game Integrity-team som till stor del består av tidigare online-pokerproffs som känner till det aktuella pokerlandskapet. De har en rad färdigheter och discipliner som gör att de kan reagera snabbt och effektivt på rapporter.

Teamet använder en mängd olika identifieringsmetoder för att proaktivt identifiera konton som bryter mot våra villkor. Dessa konton kan ha använt ‘robotar’ och andra förbjudna verktyg, eller varit involverade i maskopi.

Vår strategi för rättvist spel

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga åtgärder mot alla gärningsmän som konstateras bryta mot våra villkor. Detta kan inkludera varningar, förbjuda en spelare att delta i samma spel som en annan specifik spelare, permanent stängning av ett kundkonto och beslagtagning av pengar (som i slutändan kommer att delas ut bland legitima spelare som påverkades av kontot som ansågs bryta mot våra regler).

Att rapportera en misstänkt aktivitet

Vi tar varje rapport på allvar och uppmanar dig att ge oss information om vilken spelare du misstänker agerar i strid med våra regler. Du kan mejla oss på gameintegrity@partypoker.se eller fylla i formuläret nedan, anonymt om du vill.

Ge oss så mycket information som möjligt för att hjälpa oss i vår utredning.

Ange dina uppgifter nedan

Detaljer

 

Vi tar vår roll väldigt seriöst, och därför kommer rapporter som är klart illvilliga inte att utredas. Vi kräver även en hög bevisbörda för att säkerställa att felaktiga eller skadliga rapporter inte leder till felaktiga kontostängningar.

Månatliga rapporter

Resultaten av våra utredningar kommer att publiceras varje månad. Även om vi inte kan dela med oss detaljerna i varje enskild utredning, kommer vi att avslöja antalet konton som stängs varje månad och värdet på omfördelade medel.

Månad Stängt Medel som omfördelats
Dec-18 76 $416 967
Jan-19 32 $126 029
Feb-19 27 $66 944
Mar-19 142 $124 913
Apr-19 94 $182 254
Maj-19 42 $50 798
Juni-19 67 $34 122
Juli-19 121 $174 336
Aug-19 48 $181 407
Sep-19 16 $13 076
Okt-19 57 $15 629
Nov-19 46 $11 378
Dec-19 21 $6 761
Jan-20 43 $18 648
Feb-20 42 $31 839
Mar-20 70 $253 638
Apr-20 98 $44 663
Maj-20 71 $29 821
Juni-20 32 $9 372
Juli-20 76 $15 480
Aug-20 30 $6 968
Sept-20 29 $13 162
Okt-20 27 $5 481
Nov-20 38 $24.404
Dec-20 52 $9.065
Jan-21 25 $4,275
Feb-21 39 $4,636
Mar-21 40 $5,980