Close

Policy för verktyg från tredje part

Tillåtna verktyg från tredje part

För närvarande är de enda tredjepartsverktygen som är tillåtna på partypoker medan spelklienten är öppen:

 • PartyCaption
 • StackAndTile
 • PlaceMint
 • Table Tamer

Senaste uppdatering: 15/10/2019

Användning av något annat verktyg som inte nämns i denna lista är förbjudet medan klienten är öppen och kan leda till att restriktioner placeras på ditt konto.

Om det visar sig att en användare bryter mot våra villkor, förbehåller sig partypoker rätten att stänga kontot permanent och konfiskera medel.

Förbjudna verktyg från tredje part

För att undvika tvivel, det finns verktyg som, om en spelare visar sig använda dessa tillsammans med partypoker-klienten, kommer att leda till ett brott mot våra villkor och kan leda till en omedelbar stängning av konto och konfiskering av medel. Det är inte tillåtet att använda något verktyg som gör följande:

 • Verktyg som är utformade för att kringgå våra begränsningar för nerladdningsbar handhistorik
 • Verktyg som spelas utan mänsklig intervention (en ‘robot’)
 • Verktyg som fattar beslut för eller rekommenderar beslut till en spelare – och därmed minskar det mänskliga elementet i spelet (‘hjälpprogramvara’)

Förbjudna tredjepartsverktyg medan partypoker-klienten körs

Vi förstår att det finns ett antal verktyg som är utformade för att hjälpa dig att bli en bättre pokerspelare.

Även om majoriteten av spelare legitimt kommer att använda dessa verktyg för studier och för personlig förbättring utanför spelet, ger tyvärr många av dessa verktyg hjälp som, om de används under spelet, användaren en orättvis fördel över resten av spelplanen.

Som sådant finns det ett antal verktyg som vi förstår att våra spelare vill använda (och vi är glada om de vill göra det), men dessa verktyg är strängt förbjudna att användas medan partypoker-klienten också är igång. Denna lista innehåller, men är inte begränsad till, följande:

 • PioSOLVER
 • PokerSnowie
 • Jesolver
 • Sharkscope Desktop
 • Flopzilla
 • ICMIZER

Om du har frågor om användningen av ett specifikt verktyg kan du kontakta oss på pokeroperations@partypoker.com.

Begära tillåtelse för ett icke-listat tredjepartsverktyg

Om du vill använda ett tredjepartsverktyg eller applikation som inte finns i de tillåtna avsnitten ovan, vänligen e-posta pokeroperations@partypoker.com med din begäran. Ange ocskå webbplatsen för verktyget som du vill använda. 

Om vi, efter att ha granskat det begärda verktyget, väljer att ge tillstånd att använda det i vårt nätverk, kommer vi att svara till dig direkt och lägga till det till den tillåtna listan ovan.

Observera att vi inte ger tillstånd till verktyg som innehåller funktioner som listas nedan:

 • Hand-/registerdiagram som ändras eller uppdateras beroende på tidigare åtgärder
 • Timingrandomiserare
 • Platsmanus
 • Robotar/Hjälpprogramvara

Att köa

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att "köa" på partypoker. Om det visar sig att du använder sådan taktik kan vi införa begränsningar på ditt konto.

Vad är att köa?

Det kallas att köa när en spelare eller en grupp spelare avsiktligt försöker ändra eller undvika specifika motståndare i spel där registreringen är "blind". Det vills säga där du inte borde kunna välja dina motståndare, till exempel SPINS.

Varför strider det nuförtiden mot villkoren att köa?

partypokers "blindregistreringspolicy" (alla spelaralias är dolda tills en STT har börjat) säkerställer en rättvis spelplan. Detta är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt pokerekosystem.

Spelare som avsiktligen manipulerar vår registreringsprocess äventyrar spelets integritet.

Nerladdningsbar handhistorik

Ladda ner din handhistorik via MyGame!

Denna funktion låter dig importera handhistorik direkt till verktyg som Holdem Manager 3 (HM3), Holdem Manager 2 (HM2) eller PokerTracker 4 (PT4). Därefter kommer du att kunna analysera dina speldata, inga motståndare.

All nerladdningsbar handhistorik anonymiseras – du kommer att visas som ‘Hero’, medan dina motståndares alias är dolda. Dessa förebyggande åtgärder hjälper till att eliminera orättvis tillämpning av ‘aliasmatchning’.

HM3, HM2 och PT4 får användas medan partypoker-klienten är öppen. Dessa verktyg fungerar dock inte i realtid eftersom de är beroende av nerladdning av handhistorik från MyGame.

En rättvisare plats att spela

Vårt team

Vi har ett dedikerat Poker Fraud-team som proaktivt identifierar konton som bryter mot våra villkor, inklusive användningen av ‘robotar’ och andra förbjudna verktyg, och de som spelar i maskopi. Teamet består till stor del av tidigare online-pokerspelare som känner till det aktuella pokerlandskapet och tillsammans har en rad färdigheter och discipliner som gör att vi kan reagera på alla slags rapporter snabbt och effektivt.

Vårt dedikerade Poker Fraud-team undersöker grundligt varje fall som rapporteras. Om det finns en hög bevisbörda, kommer konton som bryter mot våra regler att spärras. Medel kommer då att beslagtas och omfördelas till spelare som påverkades av kontot som bedömdes strida mot våra regler.

Att rapportera en misstänkt aktivitet

Vi tar varje rapport på allvar och uppmanar dig att ge oss information om vilken spelare du misstänker agerar i strid med våra regler. Du kan maila oss på pokeroperations@partypoker.com eller fylla i formuläret nedan, anonymt om du vill.

Ge oss så mycket information som möjligt för att hjälpa oss i vår utredning.

Ange dina uppgifter nedan

Detaljer

Vi tar vår roll väldigt seriöst, och därför kommer rapporter som är klart illvilliga inte att utredas. Vi kräver även en hög bevisbörda för att säkerställa att felaktiga eller skadliga rapporter inte leder till felaktiga kontostängningar.

Månatliga rapporter

Resultaten av våra utredningar kommer att publiceras varje månad. Även om vi inte kan dela med oss detaljerna i varje enskild utredning, kommer vi att avslöja antalet konton som stängs varje månad och värdet på omfördelade medel.

Månad Stängt Medel som omfördelats
Dec-18 76 $416,967
Jan-19 32 $126,029
Feb-19 27 $66,944
Mar-19 142 $124,913
Apr-19 94 $182,254
Maj-19 42 $50,798
Juni-19 67 $34,122
Juli-19 121 $174,336
Aug-19 48 $181,407
Sep-19 16 $13,076
Okt-19 57 $15,629
Nov-19 46 $11,378
Dec-19 21 $6,761