Close

Poker School

Spela mot försiktiga spelare

Det kan vara svårt att spela mot försiktiga (tighta) spelare, men det finns vissa tekniker som kan hjälpa. Här förklarar vi hur du spelar mot olika typer av försiktiga spelare:

Oberoende av hur du spelar kommer du snart att stå öga mot öga med försiktiga spelare. De håller noggrann kontroll över hur många händer de spelar och stannar bara kvar i en hand när de är säkra på att de har starka kort. Dessa kan vara den svåraste av motståndare eftersom de är de svåraste att få ut något av och det är därför en viktig pokerfärdighet att lära sig handskas med försiktiga spelare.

Spela mot en försiktig-aggressiv spelare

Denna typ av spelare betraktas i allmänhet som den starkaste typen av pokerspelare. De är försiktiga eftersom de bara spelar när de har en bra hand, och de är aggressiva eftersom de när de väl ger sig in i spelet höjer snarare än synar. Om du vill stanna kvar i spelet kommer detta att tvinga dig att betala för det och du måste därför vara säker på att du har den bästa handen.

Det enklaste sättet att bekämpa en försiktig-aggressiv spelare är möjligen att lägga sig när de börjar satsa. Du vet att de har en stark hand så utmana dem inte. Om du har en till synes oslagbar motståndare finns det ingen skam i att kliva ut ur hans/hennes väg.

Om du å andra sidan vill ta dig an denna till synes oövervinnerliga motståndare, måste du veta hur man gör det på rätt sätt. Att spela löst-aggressivt är den bästa metoden, men det är en taktik som kräver skicklighet och självförtroende för att man ska lyckas. Detta är inte en metod för dig om du fortfarande anser dig vara en nybörjare.

Att spela löst innebär att du kommer att spela fler typer av händer, däribland mindre starka. Även om det kommer att innebära att färre av dina händer kommer att ha samma skärpa i slutet av varje spel, kommer du också att göra resten av bordet osäker på sin styrka. Du kan sedan utnyttja denna osäkerhet till din fördel.

Fördelen som lösa-aggressiva spelare har över sina försiktiga-aggressiva motståndare är att de senare ofta överskattar styrkan i sina händer. De gör detta genom att av misstag spela hela spelet på styrkan i sin hand före floppen, och glömmer att det som till en början såg ut som en bra hand kan visa sig vara mindre stark efter floppen.

Under tiden kan lösa-aggressiva spelare använda ryktet som de har att de spelar händer som inte alltid är så starka för att skrämma färre spelare till att lägga sig, vilket säkerställer att potten är större. Alternativt, genom att satsa offensivt kan de skrämma andra spelare till att lägga sig och därmed öka "fold equity", dvs. det "värde" en pokerspelare får när eller om en motspelare lägger sig mot en satsning.

Det är också viktigt att komma ihåg positionering när du spelar löst-aggressivt. Du kommer att spela lite mer i riskfylld tidig position än försiktiga-aggressiva spelare skulle göra.

Spela mot en försiktig-aggressiv spelare

Nu har vi fått den försiktiga-aggressiva spelaren ur vägen och det är dags att vända sig till den mindre hotfulla försiktiga-passiva spelaren. Någon som spelar så här kommer också bara att spela när de har en bra hand (det vill säga, de spelar försiktigt), men de kommer sällan att satsa eller höja. Istället är det mer troligt att dessa spelare synar eller checkar. Denna rädsla gör att försiktiga-passiva spelare är ganska lätta att knuffa bort ur potten. Ett gott råd här är att vara aggressiv när man spelar mot dem.

Spela mot ett försiktigt bord

Att spela mot en försiktig-aggressiv spelare kan vara knepigt, men du kan åtminstone ta det lugnt och lägga dig när de går med i striden. Det är mycket svårare att spela framgångsrikt när du har ett helt bord med försiktiga spelare.

Det enklaste man kan göra är möjligen att lämna bordet. Om du inte vill göra det eller inte kan så finns det några tips som kan hjälpa.

Försiktiga spelare är i allmänhet lättare att läsa än lösa spelare eftersom de bara satsar och höjer när de har en stark hand. Dra nytta av detta och var inte rädd för att höja potter eftersom detta kommer att skrämma bort dem om de har en svag hand. Å andra sidan, om de höjer så ska du vara försiktig och lägga dig eftersom detta normalt signalerar att de har en mycket stark hand.

Försiktiga spelare tenderar att undvika att betta när floppen är främst låga kort eftersom de kommer att vänta på en högre och starkare hand. Här har du möjlighet att betta dem ut ur potten. Du bör också dra nytta av din position vid bordet. Ju senare du sitter vid ett försiktigt bord, desto lättare är det att läsa dina motståndare som satsat tidigare eftersom deras satsningar sannolikt kommer att indikera styrkan i deras hand, till skillnad från vid ett löst bord där spelarna också kommer att satsa på svagare händer.