Close

18+. Villkor gäller. Spela ansvarsfullt.

POWERFEST: alla har en chans till pokerberömmelse.

POWEREFEST är tillbaka med dussintals evenemang under nästan tre veckor av het pokeraction.

Turneringar för alla bankrullar…

Vi erbjuder en mängd olika format under serien, bland annat 6-Max, PKO, och 6-4 Mix-Max.

POWERFEST SPINS

Du kan också prova POWERFEST SPINS-spel med tre händer. Multiplikatorn kan superboosta din prispott och ge dig chansen att vinna biljetter till många olika POWERFEST-turneringar på några minuter.

Satelliter pågår nu.

Spela nu

Villkor

Biljetter som vunnits i Powerfest-satelliter kan användas i Powerfest-evenemang från och med Fredag, 9 –Tisdag, 27 endast och förfaller i slutet av serien. Spelare ska endast försöka vinna biljetter som de har möjlighet att använda och måste använda dem där det är möjligt. Biljetter som återstår i slutet av serien kommer endast att konverteras till T$ eller bytas när alla möjligheter till inträde och återinträde har använts. Alla andra oanvända biljetter förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte ges. Scenarier som inte omfattas av följande villkor kommer att avgöras enligt denna princip enligt ledningens bedömning.

Allmänna Powerfest-satelliter

 • Biljetter från dessa spel accepteras av alla Powerfest-evenemang med samma buy-in.
 • Man kan vinna flera biljetter men de måste användas där inträde eller återinträde är möjligt.
 • Spelare ska endast vinna biljetter som de har möjlighet att använda.
 • Om en spelare har ett antal biljetter som är lika med eller under de tillåtna inträdena till det sista evenemanget för ett specifikt buy-in, och inte använder dem alla på grund av eliminering efter att sen registrering är stängd, omvandlas extra biljetter till T$.
 • Om en spelare har ett antal biljetter som är större än de tillåtna inträdena till det sista evenemanget för ett specifikt buy-in, på grund av att spelaren vunnit dem i samtidiga satelliter, och inte använder dem alla på grund av eliminering efter att sen registrering är stängd och/eller maximalt möjliga ha nåtts, konverteras extrabiljetter till T$.
 • “Samtidiga satelliter” refererar till satelliter som hålls samtidigt. Spelare som inte redan har lika eller ett större antal biljetter än de tillåtna inträdena till det sista evenemanget kan spela i samtidiga satelliter. Om de vinner fler än en satellit kommer alla biljetter att vara berättigade till konvertering där inträde eller återinträde inte var möjligt.
 • Alla andra oanvända biljetter förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte ges.

Exempel:

Spelare A har två $109 Powerfest-biljetter till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen använder en biljett för att delta och slås ut efter att sen registrering stängts. Hen kommer att få sin återstående biljett konverterad till T$.

Spelare B har två $109 Powerfest-biljetter till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen använder en biljett för att delta och slås ut under perioden för sen registrering men väljer att inte gå med igen. Den återstående biljetten förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare C har tre $109 Powerfest-biljetter som vunnits i icke samtidiga satelliter som går till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen använder en biljett för att delta och elimineras efter att sen registrering har stängts. Hen kommer att få en av sina återstående biljetter konverterad till T$, den andra kommer att förfalla och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare D har tre $109 Powerfest-biljetter som vunnits i icke samtidiga satelliter som går till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen använder en biljett för att delta och slås ut under perioden för sen registrering men väljer att inte gå med igen. De två återstående biljetterna förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare E har en $109 Powerfest-biljett till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen spelar i två satelliter som hålls samtidigt och vinner båda. Båda biljetterna är berättigade till konvertering om återinträde inte är möjligt.

Spelare F har två $109 Powerfest-biljetter till det sista $109-evenemanget i serien som tillåter ett återinträde. Hen borde inte delta i ytterligare satelliter. Eventuella ytterligare vunna biljetter förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Evenemangspecifika Powerfest-satelliter

 • Biljetter från dessa spel gäller endast för det specifika evenemanget och/eller speltillfället som anges i förekommande fall.
 • Man kan vinna flera biljetter upp till det maximala antalet inträden och återinträden som är tillgängliga för målevenemanget eller -speltillfället, och måste användas för inträde eller återinträde där det är möjligt.
 • Spelare ska endast vinna biljetter som de har möjlighet att använda.
 • Om en spelare har ett antal biljetter som är lika med eller under de tillåtna inträdena till målevenemanget eller -speltillfället, och inte använder dem alla på grund av utslagning efter att sen registrering stängts, konverteras extra biljetter till T$ eller byts till ett framtida speltillfälle.
 • Om en spelare har ett antal biljetter som är större än de tillåtna inträdena till målevenemanget eller -speltillfället på grund av att spelaren vunnit dem i samtidiga satelliter, och inte använder dem alla på grund av utslagning efter att sen registrering stängts och/eller maximalt möjliga inträden har nåtts, konverteras extrabiljetter till T$ eller byts till ett framtida speltillfälle.
 • “Samtidiga satelliter” refererar till satelliter som hålls samtidigt. Spelare som inte redan har lika eller ett större antal biljetter än de tillåtna inträdena till målevenemanget eller -speltillfället kan spela i samtidiga satelliter. Om de vinner fler än en satellit kommer alla biljetter att vara berättigade till konvertering eller byte där inträde eller återinträde inte var möjligt.
 • Vid flera speltillfällen kommer spelare, som slås ut efter att sen registrering stängt men inte går vidare till nästa Day- eller Phase-turnering, att få sina behöriga biljetter bytta mot biljetter till ett framtida speltillfälle. Spelare som går vidare till nästa Day- eller Phase-turnering kommer att få sina behöriga biljetter konverterade till T$.
 • Spelare som spelar i satelliter efter att de redan har gått vidare till nästa Day- eller Phase-turnering, måste använda sina biljetter för att delta i ett annat speltillfälle och försöka gå vidare med en större stapel enligt våra villkor för Bäst stapel vidare. Dessa biljetter omfattas sedan av samma kriterier för behörighet för konvertering som spelare som inte redan har avancerat till nästa Day- eller Phase-turnering.

Exempel:

Spelare A har två $1 050 Powerfest Main Event Day 1-biljetter (speltillfälle inte specificerat) till Day 1A vilket möjliggör ett återinträde per speltillfälle. Spelaren kan välja att använda sina biljetter för inträde eller återinträde till valfritt speltillfälle, men måste använda båda biljetterna om hen inte går vidare till Day 2 vid sitt första försök. Om hen går vidare till Day 2 kommer den återstående biljetten att konverteras till T$, annars förfaller oanvända biljetter och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare B har en $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljett till Day 1A som möjliggör ett återinträde per speltillfälle. Hen deltar inte i Day 1A. Biljetten förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte till ett framtida speltillfälle kommer att ges.

Spelare C har två $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljetter till Day 1A, vilket tillåter ett återinträde per speltillfälle. Hen använder en biljett för att delta och slås ut under perioden för sen registrering men väljer att inte gå med igen. Den återstående biljetten förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare D har två $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljetter till Day 1A, vilket tillåter ett återinträde per speltillfälle. Hen använder en biljett för att delta och elimineras efter att sen registrering har stängts. Hen kommer att få sin återstående biljett bytt mot en biljett till ett framtida speltillfälle eller konverteras till T$ om inga framtida speltillfällen är tillgängliga.

Spelare E har två $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljetter till Day 1A, vilket tillåter ett återinträde per speltillfälle. Hen använder en biljett för att delta och går vidare till Day 2 vid sitt första försök. Hen kommer att få sin återstående biljett konverterad till T$.

Spelare F har tre $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljetter som vunnits i icke samtidiga satelliter till Day 1A vilket möjliggör ett återinträde per speltillfälle. Hen har rätt till samma konvertering eller byte som spelare D och E för sina två första biljetter. Den tredje kommer att förfalla och ingen återbetalning, konvertering eller byte kommer att ges.

Spelare G har en $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljett till dag 1A som tillåter ett återinträde per speltillfälle. Hen spelar i två satelliter som hålls samtidigt och vinner båda. Båda biljetterna är berättigade till konvertering om återinträde inte är möjligt.

Spelare H har två $1 050 Powerfest Main Event Day 1A-biljetter till Day 1A, vilket tillåter ett återinträde per speltillfälle. Hen borde inte delta i ytterligare satelliter. Eventuella ytterligare vunna biljetter förfaller och ingen återbetalning, konvertering eller byte till framtida speltillfällen kommer att ges.

Spelare I spelar i Powerfest Main Event Day 1A och går vidare till Day 2. Hen kan spela i satelliter till framtida speltillfällen om hen vill, men måste använda biljetter som vunnits för inträden och återinträden för att försöka gå vidare med en större stapel. Hen är föremål för samma bytes- och konverteringsvillkor som spelare som inte redan har gått vidare till Day 2.