Close

18+. Villkor gäller. Spela ansvarsfullt. 

Boka din plats på en prestigefull turnering… 

Det är den största turneringen i WPT WOC och vi erbjuder dig chanser varje vecka att kvalificera dig för huvudeventet som garanterat är värt 5 miljoner $!

Det finns 50 st 5 300 $-platser garanterade varje söndag från 29 augusti till 12 september och du kan få uppleva satellitaction från 0,01 $.  

Kvala in för lite mindre…

Centrolls och faser pågår varje dag!

Du kan köpa in dig när som helst och chips samlas och tas vidare till nästa fas.

Här är din rutt till Main Event:

Centroll = 0,01 $ insats

Phase 1 = 4,40 $ buy-in

Phase 2 = 22 $ buy-in

Phase 3 = 109 $ buy-in

Satellitfinal – 20 st huvudtävlingsplatser värda 5 300 $ garanterade varje vecka (ingen DBI)

 

Mega Satellite-finaler pågår från 16:00 (BST) på följande söndagar: 29 augusti, 5 september och 12 september

Spela nu

Villkor

 • Genom att delta i denna kampanj godkänner du dessa specifika kampanjvillkor och våra standardkampanjvillkor.

WPT World Online Championships – Villkor för användning av biljett

Biljetter som vunnits i satelliter för evenemang som har flera startgrupper:

 • För evenemang med ett återinträde kan spelare kan vinna upp till två (2) biljetter per startgrupp (Day 1A, Day 1B etc), där avsikten är att använda dessa biljetter för ett (1) initialt buy-in och ett (1) återinträde. För evenemang med två återinträden kan spelare vinna upp till tre (3) biljetter per startgrupp (Day 2A, Day 1B etc) där avsikten är att använda dessa biljetter för ett (1) initialt buy-in och två (2) återinträden
 • Under alla omständigheter måste minst en (1) biljett användas för att delta i den specifika startgrupp som anges i biljettnamnet. I de fall där inga biljetter används i målevenemanget kommer biljetten/biljetterna att betraktas som förverkade och inga biljett-, kontant- eller turneringsdollaralternativ erbjuds.
 • Om en spelare har två (2) eller fler biljetter för en specifik startgrupp och lämnar startgruppen FÖRE den sena registreringsperioden har avslutats, MÅSTE spelaren använda biljetten för ett återinträde i samma specifika startgrupp.
 • Om en spelare har två (2) biljetter för en specifik startgrupp och lämnar startgruppen EFTER den sena registreringsperioden har avslutats, kommer den andra biljetten att göras tillgänglig för användning i efterföljande startgrupper. I händelse av att en efterföljande startgrupp inte är tillgänglig omvandlas biljetten till en biljett för ett framtida evenemang med samma värde.
 • Om en spelare har två (2) biljetter för en specifik startgrupp och tar sig till Day 2 i turneringen via den specifika startgruppen, omvandlas den andra biljetten till en biljett för ett framtida serieevenemang med samma värde.
 • Ovanstående villkor gäller endast de två första (2) biljetterna som innehas av en spelare för en specifik startgrupp för grupper med ett enda återinträde, eller tre (3) biljetter som innehas av en spelare för en specifik startgrupp för grupper med dubbelt återinträde. Varje spelare som har fler än två (2) biljetter till en specifik startgrupp måste använda alla efterföljande biljetter (3:e biljetten och framåt) som ett inträde eller återinträde i efterföljande grupper för samma evenemang där det är tillämpligt. Om det maximala antalet biljetter har använts av en spelare i en specifik grupp, kommer den 3:e biljetten som vinns och framåt att omvandlas för användning i alla efterföljande tillgängliga grupper, oavsett om spelaren redan har kvalificerat sig för Day 2 eller inte. Om det inte finns några efterföljande grupper i samma evenemang kommer de efterföljande biljetterna (3:e biljetten och framåt) att betraktas som förverkade och inga biljett-, kontant- eller turneringsdollaralternativ erbjuds.
 • Inga biljetter kan överföras.

Biljetter som vunnits i satelliter för evenemang som har enstaka startgrupper:

 • Spelare kan vinna upp till två (2) biljetter för målevenemanget där avsikten är att använda dessa biljetter för ett (1) initialt buy-in och ett (1) återinträde.
 • Under alla omständigheter måste minst en (1) biljett användas för att delta i det specifika målevenemanget som anges i biljettnamnet. I de fall där inga biljetter används i målevenemanget kommer biljetten/biljetterna att betraktas som förverkade och inga biljett-, kontant- eller turneringsdollaralternativ erbjuds.
 • Om en spelare har 2 biljetter och lämnar målevenemanget INNAN den sena registreringsperioden har avslutats, MÅSTE spelaren använda den sekundära biljetten för ett återinträde till samma målevenemang. Underlåtenhet att använda en sekundär biljett när registrering fortfarande är tillgänglig kommer att leda till att biljetten betraktas som förverkad och inga kontant- eller turneringsdollaralternativ kommer att erbjudas.
 • Om en spelare har 2 biljetter och lämnar målevenemanget EFTER att den sena registreringsperioden har avslutats, omvandlas den sekundära biljetten till en biljett för ett framtida WPT World Online Championship-evenemang med samma värde.
 • Den tredje biljetten och framåt som vunnits till samma målevenemang kommer automatiskt att betraktas som förverkade och inga biljett-, kontant- eller turneringsdollaralternativ kommer att erbjudas.
 • Inga biljetter kan överföras.

Kampanjbiljetter:

 • Kampanjbiljetter måste användas enligt rekommendationerna och det finns inga kontant- eller turneringsdollaralternativ om kampanjbiljetter förblir oanvända.
 • När samlingen av kampanjbiljetter resulterar i att en spelare har ett överskott av biljetter för ett specifikt målevenemang eller en specifik startgrupp, kommer diskretion att tillämpas vid beslutsfattandet om att omvandla biljetter som har vunnits i satelliter till andra biljetter, förutsatt att det inte finns några bevis för avsiktligt missbruk av de nämnda biljettreglerna.