Close

Spelregler

Turneringsregler

Följande regler gäller alla turneringar såvida inget annat anges.

Registrering

1. Sit & Go-turneringar startar genast det nödvändigt antalet spelare har satt sig.

2. Flerbordsturneringar startar vid förutbestämda tidpunkter. Spelarna placeras slumpmässigt runt bordet.

3. Sen registrering är möjlig i valda flerbordsturneringar. Registreringen anses vara stängd när något av följande sker:

 • Den första turneringsnivån är avslutad
 • En spelare har eliminerats från turneringen
 • Alla tillgängliga platser har fyllts
 • Maximal turneringskapacitet har nåtts.

4. Förlängd sen registrering: Vi erbjuder även förlängd sen registrering för valda flerbordsturneringar. Registreringen förblir öppen efter nivå 1. Det här innebär att man ännu kan registrera sig fram till slutet av nivå 2, 3 eller ännu senare.

Perioden för förlängd sen registrering anses vara stängd vid följande situationer:

 • Man har nått nivån som specificerats i fönstret "Turneringsinfo" i lobbyn
 • Maximal turneringskapacitet har uppnåtts
 • När turneringen har tilldelats förstaprisrankningen
 • I slutet av add-on- och rebuy-perioden

5. Spelare kommer att kunna avregistrera sig från en Sit & Go-turnering så länge som alla platser ännu inte har fyllts.

6. Spelare kommer att kunna avregistrera sig från en flerbordsturnering upp till 5 minuter innan turneringens starttid och registreringen fortfarande är öppen. Spelare som registrerar sig inom 5 minuter före turneringens starttid kommer inte att kunna avregistrera sig.

7. Spelare kan avregistrera sig från turneringar som tillåter sen registrering fram till 5 minuter före spelet börjar.

Regler

8. Alla spelare i turneringar är tvungna att posta blind och/eller ante. Spelare som inte är på plats och klara att spela, kommer att bli "blindas/bli anted ut".

9. Det kommer att hållas en fem minuters paus varje timme i alla schemalagda turneringar, om inte annat anges.

10. Spelare som flyttats till ett nytt bord kommer att delas in till ett spel så fort som möjligt.

11. I allmänhet kommer varje spelare att posta en liten och stor blind i varje runda. När bord sammanförs och spelare förflyttas kan något av följande hända när som helst:

 • En spelare kan tvingas att posta stor blind fler än en gång per runda
 • En spelare kan få knappen i fler än en hand
 • En spelare kan hoppa över en eller båda blinds i en runda

12. Eftersom dessa är slumpvisa händelser, kommer ingen spelare att få fördelar under någon längre tid och regeln är rättvis för alla spelare.

13. I spel med gemensamma kort (Texas Hold'em och Omaha), bestämmer spelarnas "höga kort" givknappens startposition. Om två spelare får samma höga kort kommer svitordningen spader, hjärter, ruter och klöver att bestämma vem som startar med knappen.

14. Förutom vid rebuy-turneringar, elimineras en spelare när han/hon har förlorat alla chips.

15. I limit-turneringar (fast satsning) kommer det bara att finnas en satsning och tre höjningar i varje satsningsrunda. När endast två spelare återstår finns det ingen begränsning på antalet höjningar. I pot-limit- och no-limit-turneringar finns det inga begränsningar för hur ofta man höjer.

16. När två spelare återstår kommer den spelare som står i tur att överta stora blind att göra det och liten blind får knappen. Liten blind eller knappen agerar först före floppen och därefter efter floppen.

17. Om två (eller fler) spelare från samma bord elimineras i samma hand, kommer den spelare som startade handen med flest chips att få den högsta slutplaceringen.

18. Om två (eller flera) spelare från olika bord elimineras i samma hand, kommer prispengarna att delas lika bland alla spelare som slutade på samma placering. De kommer alla att tilldelas lägsta placering.

19. När turneringen går hand-för-hand och två eller fler spelare elimineras i samma hand (från samma eller olika bord), kommer den spelare som startade handen med flest chips att tilldelas den högre slutplaceringen.

20. Det förväntas att spelare följer etablerad pokeretikett. Spelare som inte följer korrekt etikett kan diskvalificeras från turneringen.

21. Mjukt spel är inte tillåtet i turneringar. Mjukt spel sker när en spelare inte satsar sin hand till dess fulla potential med ändamålet att hjälpa en annan spelare att gå vidare i turneringen.

22. Spelare som inte spelar sin hand i tid ("time out") kommer att lägga sig automatiskt.

23. Turneringar kommer, vid förutsatta tider, att gå i "hand-för-hand"-läge. Detta tillåter bord att spela exakt samma antal händer vid kritiska tider.

Annulleringspolicy

24. Sit & Go-turneringar med ett bord, Sit & Go-turneringar med flera bord och flerbordsturneringar: om en turnering avbryts av tekniska skäl träder följande återbetalningspolicy i kraft:

a. Om turneringen ännu inte har startat:

 • Alla registrerade spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter

b. Om turneringen har startat men registreringen till turneringen är fortfarande öppen (dvs. turneringen är fortfarande i slutet av registreringsperioden )

 • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift
 • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att återbetalas sina buy-in och deltagaravgifter.
 • Alla buy-in (exklusive deltagaravgifter) som samlats in från spelare som har eliminerats från turneringen kommer att fördelas på procentbasis till de kvarvarande spelarna enligt kvarvarande spelares chipantal.
 • Turneringen kommer bara att betala ut medel som har samlats in genom buy-in. Garanterade prispottbelopp från turneringen kommer inte att vara en relevant faktor vid beräkning av utbetalningar.

c. Om turneringen har startat och registreringstiden för turneringen har stängt:

 • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sina buy-in eller deltagaravgifter
 • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares chipantal. De återstående spelarna kommer också att få tillbaka sina deltagaravgifter.

d. Vid extraordinära omständigheter där kvaliteten på vår tjänst är allvarligt skadad, vilket kan hända på grund av force majeure, en terroristattack, brand eller skadlig DDoS-attack, förbehåller vi oss rätten att avbryta turneringar och återbetala spelare deras buy-in och deltagaravgifter endast för turneringar där de faktiska prispotterna kan vara mindre än garanterade prispotter. I sådana fall kommer vi att återbetala alla spelare sina buy-in och deltagaravgifter, inklusive de spelare som eliminerades vid tidpunkten för annulleringen.

 

25. Sit & Go Hero-turneringar. Om en turnering avbryts av tekniska orsaker, kommer följande återbetalningspolicy att gälla:

 • Om turneringen ännu inte har startat
  • Alla spelare kommer att få tillbaka sina buy-in och deltagaravgifter
 • Om turneringen har startat
  • Eliminerade spelare vid tiden för avbrottet kommer inte att få tillbaka sitt buy-in eller sin deltagaravgift.
  • Spelare som fortfarande är med i turneringen kommer att få tillbaka samma belopp som skulle ha getts till följande spelare som eliminerats från turneringen. 50 % av den återstående prispotten kommer att fördelas lika mellan de återstående spelarna, och 50 % kommer att distribueras på en procentuell basis enligt varje spelares chipantal. Det förutbestämda bounty-beloppet utgör en del av den totala prispotten om detta inte redan har vunnits. De återstående spelarna kommer INTE att få tillbaka sina deltagaravgifter.

En Sit & Go Hero-turnering anses ha börjat först när det första kortet delats ut.

26. Rebuy-turneringar: Det totala antalet chips i turneringen ökar med varje rebuy och add-on. Det totala chipsantalet i rebuy-turneringar kommer att vara lika med summan av alla spelares "spelarstartchips" (inklusive extra startchips, om några) plus summan av chips som ges till alla spelare genom en rebuy-begäran plus summan av chips som ges till alla spelare genom en add-on-begäran. Det totala antalet chips i turneringen kommer att fortsätta att öka om och när spelare begär en rebuy. Det slutliga chipsantalet beräknas först efter att add-on-perioden är över.

Om alla spelare kopplas bort under add-on-perioden i en turnering, kommer det exakta antalet totala chips i turneringen vid tiden för bortkopplingen (inklusive chipsen i turneringen efter rebuy- och add-on-begäran) att användas när man fördelar pengarna i prispotten.

27. Policyn för turnerings bortkopplingsskydd och -annullering gäller alla turneringar.

28. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta eller ändra tidpunkten för turneringarna, av godtycklig anledning, med eller utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra pokerturneringsregler och policyer utan föregående meddelande. Sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de upptas i avsnittet "Turneringsregler" på webbsajten. Det ligger på spelarens ansvar att gå igenom turneringsregler och policyer innan han eller hon deltar i en turnering.

29. De pokerturneringsregler och -policyer som finns här representerar totalt samförstånd mellan spelare och sajten avseende spelarens aktiviteter vid varje turnering, om inte annat anges i eventuella pokerturneringsregler avseende en viss turnering, vilket publiceras på webbsajten.

30. Oaktat vad som står, styrs all användning av webbsajten av en spelare av användarvillkoren. Dessa användarvillkor tillämpas vid tvister.

 

Tidsbank vid turneringar

En reservpool för extra beslutstid som en spelare kan använda.

 

Funktionen är tillgänglig i alla turneringar och gör det möjligt för spelare att fatta viktiga beslut i avgörande ögonblick i spelet. Till exempel kan ett river-kort som fullbordar en stege för en spelare och en färg för en annan tjäna som en situation som kräver ytterligare funderingar.

 

En 30 sekunder lång tidsbank utdelas till varje spelare när de går med i en turnering. Ytterligare 10 sekunder läggs till en spelares tidsbank efter varje 3 nivåer. Om en spelare behöver mer tid för att besluta om en åtgärd, kan han/hon använda den tillgängliga tiden i hans/hennes tidsbank, vilken minskar med varje användning.

 

Knappen "Tidsbank" visas när spelaren inte fattar ett beslut inom de första 15 av de 30 sekunderna som han/hon fått för att fatta sitt beslut. Spelaren måste aktivera funktionen "TIDSBANK" genom att klicka på knappen "Tidsbank":

 

Knappen Tidsbank visas omedelbart med alternativet inställt.

 

Om en spelare inte agerar i tid eller klickar på knappen "TIDSBANK", aktiveras tidsbanken automatiskt om följande villkor uppfylls:

 

 1. Spelaren är ansluten till systemet när hans/hennes tid att agera förfaller.
 2. Spelaren har satsat chips i den aktuella potten.

 

Obs: Spelaren måste klicka på knappen ''Tid'' för att aktivera tidsbankfunktionen. Spelaren informeras minst fem sekunder innan att hans/hennes tidsbank kommer att aktiveras. Tidsbankfunktionen är tillgänglig för alla turneringar.

 

Det kommer att finnas ett meddelande till spelaren i chattrutan som informerar honom/henne att välja tidsbankfunktionen om han/hon önskar. 5 sekunder före den normala tiden för att vidta åtgärder förfaller, kommer spelaren att uppmanas använda sin tidsbank - varefter, den aktiveras automatiskt och indikerar den återstående tid som finns i tidsbanken:

 

Chatt visas före 6 sek.

 

Tidsbank på cashgames

Funktionen fungerar på ett liknande sätt, med en 30 sekunders tidsbank som utdelas till varje spelare när de sätter sig vid bordet. Den enda skillnaden: Ytterligare 10 sekunder läggs till en spelares tidsbank för varje 50 rejkade händer Programvarufunktionen är den samma som vid turneringar.
 

Sluta avtal

Man kan sluta avtal med andra spelare vid finalbordet i de flesta flerbordsturneringar. Turneringar som tillåter avtal kommer att visa texten "Avtal vid finalbord möjligt" högst upp i lobbyn för flerbordsturneringen där buy-in-informationen finns. Avtalsfunktionen är helt automatiserad och eventuella manuella justeringar kontrolleras av chipledaren vid finalbordet. Alla involverade spelare måste godkänna avtalet, annars kommer spelet att fortsätta som normalt.

Notera att avtalsfunktionen i Progressive Knockout-turneringar inte är avgörande för värdet på KO-spelarnas huvuden (bounty). Detta kan justeras manuellt. Föreslagna utbetalningar baseras enbart på spelarens chipstapel och gäller endast prispottdelen. Turneringen avslutas om man sluter ett avtal för hela prispottbeloppet. Alla KO-huvudvärden returneras till de spelare som hade dem. Om spelare vill fortsätta spela om de återstående KO-huvudvärdena måste en del av prispotten utelämnas från avtalet och kommer istället att spelas om.

Man kan för närvarande inte sluta avtal när man spelar flerbordsturneringar från vår mobilapp.