Close

Poker School

Suited connectors

Här får du lära dig att spela när du har suited connectors (dvs. två hålkort i följd som dessutom är av samma svit).

Låt oss ta det från början. Suited connectors är i grund och botten kort som länkar samman och de är mycket bra att ha i handen. En connector skulle vara något i stil med 7-8, men en suited connector skulle vara klöver 7 och klöver 8 (eftersom de båda tillhör samma svit). Tänk på att suited connectors är ganska ovanliga men mycket bra att stöta på.

Men även om två av dina kort inte är direkt länkade till varandra - kanske du har 9 och knekt - skulle vi säga att de fortfarande är värda att ha. Varför? Tja, om de rätta korten dyker upp i floppen har du fortfarande chansen att skapa en stege (fem kort i ordningsföljd i vilken svit som helst) eller till och med färg (fem kort i samma svit).

Men det är inte allt. Suited connectors kan också hjälpa dig att uppnå en färgdragning. Låt oss förklara vad en färgdragning är. Säg att du har en suited connector i din hand (t.ex A♣ och 2♣) och 3♣-4♣-x visas i floppen. Då befinner du dig i en färgdragning. Du behöver helt enkelt bara ett kort till (vilket skulle vara vilket spaderkort som helst) för att få en färg. Poker är naturligtvis oförutsägbart och du kanske inte får det kort du så desperat behöver på turn och river. Det kallas då en sprucken färg (busted flush).

En öppen färgstegsdragning sätter dig i en ännu bättre position än en färgdragning. Låt oss föreställa oss att du har två suited connectors (exempelvis 7♣-8♣) och floppen visar 5♣-6♣-K♣. Vad innebär det för dig?

Det ger dig en kortföljd med 5-6 från floppen och 7-8 från din egen hand. Det kallas en öppen dragning (open-ended draw) eftersom du bara behöver ett kort på någon sida för att få en stege. I detta fall behöver du 4 eller 9 för att skapa en stege. Så totalt sett dubblar du faktiskt dina chanser att vinna, vilket är ganska bra.

Öppna stegar som denna är ganska sällsynta och för det mesta kommer du bara att ha en ände att skapa din stege från. Låt oss säga att du hade Ess-2 i din hand när floppen ger 3-4-Knekt. Vad kommer du att sluta med? Du har Ess-2-3-4 så du kan bara använda 5 för att skapa en stege.

Så vad skulle det perfekta läget för en suited connector vara? Om du höll 7♣-8♣ och 5♣-6♣-Kung♣ dök upp i floppen befinner du dig i en fantastisk position eftersom du inte bara skulle ha en öppen stegdragning utan du skulle också ha en färgdragning. Du skulle ha mycket tur om du slutade med dessa kort, eftersom det kraftigt ökar din chans att få en bra hand. Men hur?

Tja, eftersom det inte bara finns åtta kort i leken som skulle ge dig en stege (fyra 4:or och fyra 9:or) utan också nio kort som skulle ge dig en färg (13 spader minus 2 i handen och 2 i floppen). Sammanlagt har du 54 % chans att skapa din hand. Inte dåliga odds eller hur?!

Låt oss nu försöka förstå vikten av att ta det lugnt på floppen. Låt oss säga att du har en stege i första floppen. Naturligtvis kommer du att tycka att du har en bra hand, men kom ihåg att dina odds minskar ju fler kort som avslöjas. Turn och river öppnar upp fler möjligheter för de andra spelarna att förbättra sina händer vilket är något som du inte vill.

Vi rekommenderar att du endast synar små eller medelstora satsningar på floppen. Det finns också ett talesätt i poker som går så här, "du kan drunkna i rivern (=floden)". I ett nötskal innebär detta att även om du har en stark hand under hela spelet har en annan spelare fortfarande möjlighet att skapa en vinnande hand när det sista kortet visas (vilken kallas river=flod) vilket innebär att du är ute ur spelet. Du har med andra ord drunknat i rivern.